خانم دکتر مژگان الله دادیان


خانم دکتر مژگان الله دادیان

رزومه خانم دکتر مژگان الله دادیان

دکترای روانشناسی

حیطه تخصص ومشاوره:

مشاوره تخصصی خانواده درمانی (پیش از ازدواج،زوج درمانی،طلاق،پس از طلاق)

طرحواره درمانی

مشاوره ی فردی

انگیزشی وهدفگذاری

اختلافات زناشویی

بررسی روابط دوستی ونامزدی

شیوه ی درست ارتباط برقرار کردن با همسر و اطرافیان.

برنامه ریزی آینده

تست های شخصیت

افسردگی

آموزش مسائل تربیتی کودک ونوجوان

خودشناسی

سوابق شغلی:

کلینیک رسا،کلینیک کیفیت زندگی،کلینیک طلوع مهر،کلینیک نیک آوئین استان اصفهان ودارای دومقاله چاپ شده.

انتخاب نوع مشاوره

پر کردن این بخش الزامیست

بازگشت به لیست مشاوران

نظرات کاربران

گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
+