سرکار خانم لیلا دهقانی


سرکار خانم لیلا دهقانی

رزومه سرکار خانم لیلا دهقانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

حیطه تخصص ومشاوره:

درمانگر اختلالات جنسی

خیانت وتعارضات زناشویی

اختلالات خلقی و شخصیتی نوجوانان و بزگسالان

بارویکردCBT

و طرحواره درمانی

سوابق شغلی:

کار در چندین مرکز مشاوره ازجمله طلوع مهر استان اصفهان

انتخاب نوع مشاوره

پر کردن این بخش الزامیست

بازگشت به لیست مشاوران

نظرات کاربران

گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
+