سرکارخانم اعظم طالبی


سرکارخانم   اعظم طالبی

رزومه سرکار خانم اعظم طالبی 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

متخصص درمان اختلالات بالینی بزرگسال درحیطه ی:

۱.اختلالات خلقی(افسردگی ودوقطبی)

۲.اختلالات اضطرابی(اضطراب،حملات وحشت زدگی،ترس ها وفوبی ها)

۳.اختلالات وسواسی(فکری وعملی)

۴.آموزش کنترل و مدیریت خشم،مداخله در بحران خودکشی،تجاوز جنسی(نوجوان وبزرگسال)،شکست عشقی و داغدیدگی

سوابق علمی وشغلی :

دارای مدرک تخصصی درمان اختلالات بالینی بزرگسالان تحت نظارت سوپروایزر مورد تایید سازمان نظام روانشناسی ایران .

دارای دومقاله علمی پژوهشی.

و همکاری با مراکز متعدد مراکز روانشناسی استان اصفهان.

انتخاب نوع مشاوره

پر کردن این بخش الزامیست

بازگشت به لیست مشاوران

نظرات کاربران

گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
+