سرکار خانم مریم احمدی


سرکار خانم مریم احمدی

رزومه سرکار خانم مریم احمدی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

حیطه تخصص ومشاوره:

درمانگر انواع اعتیاد

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره زوجین در شرف طلاق

درمان اختلالات جنسی برمبنای رفتار درمانی و حل مشکلات فردی

درمانگر اعتیاد به الکل و مواد محرک

سوابق شغلی:

۱۵ سال فعالیت در زمینه های:
خانواده درمانی
 درمان اعتیاد براساس ماتریکس
برگزاری کارگاه های خودشناسی و کارگاه کاهش وزن برمبنای CBT

انتخاب نوع مشاوره

پر کردن این بخش الزامیستبازگشت به لیست مشاوران

گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج