تجاوز جنسی چیست + بررسی انگیزه فرد متجاوز


 تجاوز جنسی چیست + بررسی انگیزه فرد متجاوز

زمانی که فردی را به زور کتک و خشونت وتهدید و اهانت، وادار به انجام رابطه‌ی جنسی کنند تجاوز جنسی صورت گرفته است.و به آن فردی که دیگری را مجبور به انجام نزدیکی جنسی کرده متجاوز گفته میشود.
ممکن است درمواردی هم فرد درحالت بیهوشی یا مستی یا خواب آلودگی باشد.
یااز مواد مخدر استفاده کرده و حالت عادی و هوشیاری ندارد یا بیمار یا مصدوم یا معلول ذهنی باشد و با آنها رابطه جنسی برقرار شودتجاوزجنسی صورت گرفته است.
یاحتی نزدیکی کردن فرد بالغ با کودکان و افراد کم سن و سال،هرچند آن کودک رضایت داشته باشد نیز تجاوز جنسی تلقی میشود.

بررسی انگیزه های فرد متجاوز

نظرهیلز، یکی از روانشناسان محقق درباره ی تجاوز، انگیزه فرد متجاوز را بخصوص در تجاوز به غریبه چنین میداند.

خشم:

گاهی زنی رابطه اش را بامردی تمام میکند و مرد بخاطر خشم و نفرتی که در دلش وجود دارد به آن زن تجاوز میکند

قدرت:

فرد متجاوز می خواهد زور وقدرتش را به فرد مقابل نشان بدهد.

دیگر آزاری:

بعضی از آزارگران فرد مقابل را مورد آزار و کتک قرار میدهند تا با خشم به تحریک جنسی برسند وآن فرد را مورد تجاوز قرار میدهند.

گروه گرایی بزهکارانه:

این دسته از تجاوزگران تعدادشان از دونفربیشتر است و یک گروه هستند که به فردی حمله میکنند و به اوتجاوز میکنند.

ارضای میل جنسی:

به این عمل "اقدام  تکانشی"گفته میشود،یعنی فرد متجاوز نمی تواند جلوی خواسته جنسی اش رابگیرد.

انواع تجاوز جنسی

۱-تجاوز افراد غریبه

دراین نوع تجاوز دوطرف آشنایی قبلی باهم ندارند و همدیگر را نمیشناسند و تجاوز جنسی صورت میگیرد.

۲-تجاوز فرد آشنا (دوست صمیمی)

دراین نوع تجاوز فرد قربانی متجاوزگر را میشناسد ویا باهم دوست بوده اند.
وقربانی خودش را بخاطر اعتماد بیجاو ضعف درانتخابش سرزنش میکند.
دراین جاافراد به دلیل نداشتن آگاهی لازم درباره تفاوت بین تجاوز جنسی و تجربه جنسی دچار مشکل میشوندو زمانی که این دونفر باهم رابطه ی بسیار صمیمی دارند مرد،زن را وادار به آمیزش به طور کامل میکند.
دربسیاری از موارد زن باردار میشود بدون اینکه طرفین از آن اطلاعی داشته باشند فقط و فقط بخاطر نداشتن آگاهی درمسائل جنسی شان است.

عواملی وجود دارد که پیامدهای این رابطه هارا بحرانی تر میکنند،برای مثال؛
-محدودسازی فضای خانواده و فضای اجتماعی و آموزشی در ارائه معلومات لازم دراین خصوص.
-داشتن احساس شرم و گناه 

تجاوز در رابطه زناشویی:

این نوع از تجاوز در رابطه ازدواج انجام میشود، در زمان های گذشته شوهر بدون رضایت زن رابطه جنسی اش را برقرار میکرد و تجاوز محسوب نمیشد و زن هاهم باید باهر رفتار جنسی که با آنها میشد کنار می آمدند و هرزمان که شوهر به رابطه جنسی نیاز داشت زن باید بدون چون و چرا قبول میکردو مرد حق خود میدانست که هر زمان اراده کند زن دراختیارش باشد.
امروزه نیز در کشورهای خارجی و بخصوص آمریکا مردان از این حق برخوردارندو تا زمانی که آزار جسمی وارد نشود تجاوز محسوب نمیشود.
امروزه تجاوز زناشویی درکتاب قانون تثبیت شده است ولی زنانی که دچار تجاوز زناشویی شده اند متاسفانه آن را به پلیس اطلاع نمیدهند و از نظر جسمی و عاطفی مانند سایر قربانیان تجاوز آسیب میبینند.

جهت ارتباط با مشاوران و روانشناس آنلاین گپچه با ما در تماس باشید.

بیشتر بخوانید:

منفی گرایی و شناخت اثرات مخرب  آن بر زندگی

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نظرات کاربران

پر کردن این بخش الزامیست
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج