نحوه صحیح برخورد با جاری


نحوه صحیح برخورد با جاری

رابطه جاری ها را مثل رابطه عروس و مادرشوهرنمیشود قضاوت کرد. اما به طور کلی در روابط بین جاری ها هم معمولا تیرگی، نسبت به روشنی درصد بالایی دارد واین روابط بیشتر بخاطر حال همسر است که ادامه پیدا میکند.

برخورد و مدارا کردن با جاری

1- بر روی هدفهای خودتان تمرکز کنید:

صد درصد شما نقاط مثبتی در زندگی خود دارید و موفق تر هستید به همین باعث شده که جاری شما و دیگران احساس حسادت بکنند.
پس سعی کنید خودتان را برای این مسائل ناراحت نکنید و به عنوان یک الگو برای آن باشید ،چون اوبر روی رفتار و کارهای شما زوم کرده است ؛پس اگر شما سعی کنید که نقاط مثبت را در زندگیتان بیشتر و قوی تر کنید اونیز از شما پیروی می کند و مسیر درستی را در زندگیش انتخاب می کند، درست همانند شما.

2- کارهایی را انجام دهید که توجه بسیار زیادی را نیاز دارد:

پیشنهاد من به شما این است که؛بجای اینکه از جاری خودتان ناراحت و دلگیر باشید بیشتر سعی کنید به او کمک کنید تا از این رفتار های نامطلوبش دست بردارد و همانطور که درقسمت بالا گفته شد او شما را الگوی خود قرار داده پس شما کارهایی را انجام دهید که توجه اش به شما جلب بشود به عنوان مثال:مشارکت و کمک هایی که خود داوطلب آن میشوید،شرکت کردن در کارهای هنری،وکارهای مثبت ازاین قبیل.
با این کارشما الگو سازی درستی انجام دادید و باعث پیشرفت او وتغییر مسیر الگو پذیریش می شوید و خودتان هم به ارامش کامل در این زمینه می رسید.

3- فکرکنید، ببینید چه عواملی در واکنش جاریتان نسبت به شما دخیل بوده:

خودکم بینی، آیا کودکی سختی داشته، مشکلات زندگی، آیا ازهمسر خود نارضایتی داشته که باعث شده زندگی اش رابا زندگی شما مقایسه کند و غیره.
و شماهم از فکر اینکه چرا جاریتان چنین و چنان رفتاری باشما داشته دوری کنید زیرا باعث به وجود آمدن وسواس فکری درشمامی شودازاین فکر ها تا حد امکان دوری کنید و فقط به این فکر کنید که عوامل مختلفی باعث به وجود آمدن این واکنش هااز طرف اوشده و به کمک شما و مدارا کردن نیاز دارد.

4- آرامش خودتان را حفظ کنید و هیچ واکنش منفی ازخود نشان ندهید:

آرامشتان را درهرشرایطی حفظ کنیدو دربرخورد با رفتاراو بی محلی را انتخاب کنیدو واکنش منفی از خود نشان ندهید . میتوان گفت قصد او عصبانی کردن شماست و سعی دارد آرامشتان را بهم بزند،
پس شما سعی کنید روحیه تان راحفظ کنید و شادمان باشید، زیرا؛ نقاط مثبتی دروجود شما نهفته است که اواین واکنش را از خود درمقابل شما نشان می دهد.

5- عزت نفس و بزرگواری خودتان را حفظ کنید:

این نکته را باور داشته باشید که زمانی که شما برای خانواده همسرتان عروس نمونه ای باشید و همچنین برای شوهرتان همسر خوب و مهربانی باشید، همیشه جایگاه و مقام خودتان را در خانواده دارید و هیچ حرف و کاری از جانب جاری و افراد دیگر نمیتواند شما را درمقابل آنها بد جلوه دهد.
پس سعی کنید نسبت به حرف ها و کنایه ها،رفتار و کردار جاریتان بی اعتنا باشید ؛ هرگز نگذارید این مسئله ،آرامشی راکه درخانواده همسرتان و بین شما و شوهرتان وجود دارد را برهم بزند .
عزت نفس خودتان را بالا برده و حفظ کنید .بی شک این مسائل و مشکلات درهمه ی خانواده ها وجود دارد پس انرژیتان را برای این مسائل پیش پا افتاده هدر ندهید

علت تیره شدن روابط بین دو جاری چیست ؟

رفتار بسیار اشتباه همسر

بعضی از آقایان اشتباه بزرگی را مرتکب میشوند، اینکه؛ زن برادرشان هرمشکل و دلخوری و حرف و حدیثی که درخانواده شان بوجود اورده و آرامش خانواده شان را برهم زده، تک به تک برای همسرخود(عروس تازه وارد)تعریف میکند و ذهنیت همسرش را نسبت به جاری خود بد میکند.
همین باعث به وجود آمدن روابط تیره دربین جاری ها میشود و نمیتواند رابطه ی درست و جالبی را با جاری خود برقرار کند.

دلیل دیگر که باعث حسادت زنی به جاری خود می شود این است که مرد زنِ برادرش را به رخ زن خود بکشد که زن داداشم هنرمنده و دستپختش خوبه و مهربونه ...و امثال اینها.

رفتار غلط خانواده همسر

یک دلیل دیگر که منجر به تیره و تار شدن رابطه بین دوجاری میشود نوع رفتار همسر و خانواده همسر است.
به این صورت است که ،خانواده همسر به یکی از عروس ها توجه و محبت زیادی نشان می دهند و به دیگری بی اهمیت هستند، این باعث حسادت و کینه بین جاری ها می شود.
بعضی مواقع هم دیده شده که دوجاری باهم رابطه بسیار دوستانه و صمیمی دارند و خانواده همسر ازاین بابت ترس دارند که نکند باهم دست به یکی کنند، ازآنان بد گویی کنند ، درمقابل آنان بایستند ودسیسه ای درکار باشد؛ بخاطر همین تلاش میکنند ،کارهاو رفتارهایی از خودشان نشان دهند تا رابطه ی بین این دوجاری راخراب کنند.

مشکلات با همسر

بعضی از خانم ها چون رابطه ی خوب و دلچسبی با همسرشان ندارند از همسر خود و خانواده همسر احساس نارضایتی دارند و با اینکه جاریشان ممکن است دخالتی دراین موارد نداشته باشد و بیطرف باشد با اونیز رفتار بدو ناپسند دارد.

افکار قدیمی و اشتباه

بعضی افکار قدیمی هم باعث می شود که خانم ها فکر کنند ،باید درمقابل خانواده همسر بخصوص جاری خود، خشک و سرد باشند و روابط دوستانه ای با آنها برقرار نکنند وجاری و خانواده همسرشان را دشمن خود میدانند ؛از آن ها دوری میکنند که مبادا به زندگیشان صدمه ای بزنند.

چگونه از جاری ها، دوست بسازیم ؟

زمانی که شما ازدواج میکنید ،عضوی از خانواده ی همسرخود می شوید و زمان زیادی از عمرتان را درکنار این خانواده و همچنین اقوام همسرتان میگذرانید.
پس اگر شما سیاست داشته باشید؛ میتوانید این لحظات را برای خود و خانواده همسرتان به لحظات زیبا و شادمان تبدیل کنید

این طرز فکر شماست که باعث بوجود آمدن رابطه ی دوستانه بین شما و افراد دیگر میشود.
این رابطه دوستانه شامل همه میشود؛مخصوصا جاریتان و خانواده ی همسر برادرتان.شما میتوانید خانواده همسر برادرتان را به عنوان دوست خانوادگی خود قبول کنید.
کافی است که افکار قدیمیتان را دور بریزیدو جاری خود را مانند :دوست بسیار صمیمی خود بدانید که سال های سال روزهای خوب و خوشی را باهم گذرانده اید.
پس همه چیز بستگی به شما دارد که برای جاریتان چه اسمی انتخاب کرده باشید ،جاری یا دوست.

امروزه همه به دنبال دوست خانوادگی هستند.

که هم برای خودشان و هم همسر و فرزندانشان طرف مقابلی وجود داشته باشد و همگی از این دوست خانوادگی بهره ببرند و روز های خوشی را با آنها بگذرانند.
اما در خارج ازچارچوب خانوادگی و اقوام نمیشود زیاد به افراد غریبه اعتماد کرد و آن ها را به عنوان دوست انتخاب کرد، دربیشتر موارد در این روابط پایداری و ثابت برقرار نیست.

اگر شما جاریتان را به عنوان دوست خودانتخاب کنید، فرزندانتان میتوانند بافرزندان عمویشان رابطه خوبی برقرار کنند و دراین رفت و امدها همسرتان مخالفتی از خود نشان نمی دهد.
پس سعی کنید دست دوستی را به طرف جاریتان دراز کنید،اگر او روی خوش نشان نداد شما باز هم محبت کنید و بدانید که محبت های شما بی جواب نمیماند؛ و درآخر موفق خواهید شد.
به او فرصت بدهید تا بتواند ،از فکرهای قدیمی بیرون بیایدو رابطه دوستانه را باشما انتخاب کند نه کینه و دشمنی را.
هیچ چیز در دنیا ارزشمندتر و بالاتر از یک دوستی صمیمی و خالصانه نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مشاور خانواده آنلاین گپچه با ما در تماس باشید.

بیشتر بخوانید:

سندرم پیش از قاعدگی و نشانه های آن

تربیت فرزند + روش طلایی تربیتی برای والدین

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نظرات کاربران

پر کردن این بخش الزامیست
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج