دلیل سیگاری شدن از نظر روانشناسی چیست ؟


دلیل سیگاری شدن از نظر روانشناسی چیست ؟

ماشاهد سیگارکشیدن افراد زیادی درجامعه هستیم که این موضوع برایشان عادی شده است.ولی چرا افراد سراغ سیگارمیروند؟
اگر فردی سیگاری نباشد وکسی را درحال سیگارکشیدن ببیند ممکن است با خودبگوید، چراسیگارمیکشد؟چه لذتی دارد؟ و فرد سیگاری را نتواند درک کند.
برای پاسخ به این سوال عوامل زیادی نقش دارند که درادامه خواهیم گفت.
با اینکه افراد میدانند که سیگار کشیدن و انواع دخانیات برای بدن مضر است و باعث بروزسرطان دربدن میشود بازهم آن را برای یکبارهم شده امتحان میکنندو بعدنمیتوانند ترکش کنند.
درجامعه ای که جوانان و نوجوانان بخصوص دختران قلیان و سیگار به دست میگیرند یک زنگ خطر برای آن جامعه است وبهتراست برای جلوگیری از خطر برای جامعه، مسئولین صدای این زنگ خطر را بشنوند. برای ارتباط با روانشناسان و
مشاور اعتیاد گپچه کلیک کنید.

علل روانی گرایش به سیگار

چرا بعضی از افراد سیگار می کشند ؟
دلیل های مختلفی وجود دارد که افراد به سمت سیگارمیروندمانند
شکست عشقی،بی پولی،نداشتن کار،رفیق ناباب،یا یکی ازاعضای خانواده سیگاری بوده و ...
صنعت تنباکو مبلغ زیادی را برای تبلیغات محصولاتش میکندتا برافراد جامعه اثربگذارد.
بنابراین افراد برای از روی کنجکاوی یکبارهم که شده میخواهند آن را امتحان کنند و شاید دیگر نتوانند آن را کناربگذارند.
آمارهای غیررسمی نشان میدهد که میزان استفاده دخانیات دربین جوان ها بسیار زیاد است.
اما مهم تر،آن است که دلیل مصرف و دسترسی آسان به آن را بررسی کنند.
جوانان اعم ازدختروپسر معتقدند که به هیچ عنوان به دخانیات وابسته نیستندو هروقت که خودشان بخواهندمیتوانند آن راکناربگذارند.
علت سیگارکشیدن از زبان دختران؛سرگرمی،رفع استرس و...است.

چرا ترک سیگار سخت است ؟

پاسخ روشن است؛ درتمامی دخانیات بدون دود و سیگار "نیکوتین"وجود دارد.
نیکوتین ماده ای است اعتیادآور،که باعث وابستگی به دخانیات میشود و ترک کردن آن را سخت میکند،زیرا این موادوارد ریه میشود وجذب خون میشود و خیلی  سریع به بقیه ی قسمت های بدن افراد نفوذمیکند.
دراوایل مصرف دخانیات که مصرف کمتر است نیکوتین احساس خوشی و آرامش به افراد میدهد که تحمل افراد را درمقابل ناخوشی ها بیشترمیکند.
نیکوتین،فقط چندثانیه طول میکشد تا وارد مغزشود و بعد به بقیه بدن اثرمیگذارد.
یک مدتی که گذشت افراد دیگر با میزان مصرف قبلی نمیتوانند احساس سرخوشی داشته باشند و مجبور میشوند بیشتر مصرف کنندتا اثری که میخواستند را مشاهده کنند،واینکار باعث میشود که نیکوتین بیشتری وارد خون افراد شود و وابستگی شان شدیدتر  شودو اگر هم بخواهند ترکش کنند دچار علائم ترک جسمی و روانی میشوندواین کار را دشوارتر میکند.

خطر سیگار کشیدن در خانم ها و راه های مقابله با آن

دختران بسیارظریف هستند و بدنشان تحمل حرکت های خشنی مانند سیگارو قلیان راندارد.
با مصرف نیکوتین آن هادچارضعف، اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و احساس گناه و مشکلات فیزیولوژیکی میشوند.
افراد به دلیل بیماری های روان شناختی به دخانیات روی می آورند و خودشان هم ازاین بیماری که دارند بی خبرهستند.
اولین کاراین است که نظام خانواده تقویت بشودوزیر بنای تخریب شده خانواده هارادرست کنیم.
درواقع این والدین هستند که باعث میشوند با روش های درست فرزندپروری آسیب های اجتماعی کمتر شود و ریشه های اجتماع محکم ترشوند.
درگذشته نیز خانواده نقش مهم و قدرتمندی درجلوگیری از ناهنجاری هاو آسیب های اجتماع داشته است.
بعداز خانواده ها،این وظیفه به عهده ی آموزش و پرورش ها،رسانه ها،نهادهای اجتماعی درمحله هاو...میباشد آنها وظیفه دارند فرهنگ زندگی سالم وجامعه ای به دوراز ناهنجاری هارا ترویج دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره روان شناسی با کارشناسان گپچه با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید:

اعتیاد به موبایل و 9 روش عالی برای رهایی از آن

چگونه بر اعتیاد غلبه کنیم؟

درمان اعتیاد با پیشرفته ترین و بهترین روش های روز

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نظرات کاربران

پر کردن این بخش الزامیست
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج